Miejsca pamięci

W dniu 19 sierpnia 1942 r. Niemcy przystąpili do likwidacji skupiska żydowskiego w Łomazach. W akcji brali udział członkowie oddziału Hilfswillige – tak zwani Hiwis – oraz 101 Batalionu Policyjnego. Niemcy wypędzali Żydów z ich domów i gromadzili na placu przed szkołą i na szkolnym boisku. Podczas przeszukiwań budynków zabito wiele osób. Po dwóch godzinach zebrano około 1600-1700 osób. Z tej grupy Niemcy wybrali kilkudziesięciu mężczyzn i zawieźli ich do lasu Hały, gdzie nakazano im kopać grób.[źródło: https://sztetl.org.pl/

Dodaj komentarz